Igor je naš dugogodišnji saradnik koji svaki povereni posao uradi na kvalitetan, ekspeditivan i profesionalan način. Pored toga, znamo da uvek možemo da se oslonimo na to da će dogovoreni rok biti ispoštovan. Igor će, svakako, ostati naš izbor i u budućnosti.